Snacks and Chaat


Plain Dhokla [1 kg]

veg

Khandvi Dhokla [1 kg]

veg

Special Dahi Bhalla

veg

Papri Chaat

veg

Bhalla Papdi Chaat

veg

Raj Kachori

veg

North Indian Dishes


Puri Subzi with Raita

veg

Chole Bhature

veg

Pav Bhaji

veg

Aloo Tikki [2 Pieces]

veg

Masala Dosa

veg

South Indian Dishes


Mixed Veg Uttapam

veg

2 Vada Sambar

veg

2 Idli Sambar

veg

Ala Carte


Dal Makhani

veg

Paneer Butter Masala

veg

Breads


Amritsari Kulcha with Chole

veg

Amritsari Kulcha with Dal

veg

Butter Naan

veg

Premium Thali


Paneer sabji+dal makhani+pulao+raita+baby lachha paratha+baby butter naan+salad+pickle+papad

veg

Supreme Thali


Paneer sabji+dal makhani+mixed veg+pulao+raita+baby lachha paratha+baby butter naan+salad+pickle+papad+sweet dish

veg

Desserts and Beverages


Falooda Kulfi

veg

Rabri Falooda

veg

Kesar Badam Milk

veg

Meals


Veg Biryani with Raita

veg

Rajma Rice

veg

Dal Makhani Rice

veg

Shahi Paneer Rice

veg

Kadi Rice

veg

Chole Rice

veg

Starters


Paneer Tikka

veg

Seekh Kebab

veg

Breads


Onion Stuffed Paratha

veg

Potato Stuffed Paratha

veg

Mixed Stuffed Paratha

veg

Paneer Naan

veg

Plain Naan

veg

Laccha Paratha

veg

Pudina Paratha

veg

Special Missi Roti

veg

Butter Roti

veg

Plain Roti

veg

Rice


Veg Pulao

veg

South Indian Dishes


Plain Dosa

veg

Masala Dosa

veg

Special Paneer Dosa

veg

Onion Dosa

veg

Onion Masala Dosa

veg

Onion Uttapam

veg

Paneer Uttapam

veg

Rava Plain Dosa

veg

Rava Onion Dosa

veg

Rava Paneer Dosa

veg

Rava Masala Dosa

veg

South Indian Platter


Idli+vada+mini masala dosa+mini veg uttapam

veg

Puri Subzi with Raita


Chole Bhature

veg

Pav Bhaji

veg

Aloo Tikki [2 Pieces]

veg

Aloo Tikki with Cholley [1 Piece]

veg

Ala Carte


Kadai Paneer

veg

Shahi Paneer

veg

Malai Kofta

veg

Mixed Vegetable

veg

Palak Paneer

veg

Matar Mushroom

veg

Rajma Masala

veg

Snacks


Samosa

veg

Samosa with Chole

veg

Dal Kachori with Aloo Sabji

veg

Jodhpuri Onion Kachori with Aloo Sabji

veg

Matar Kachori

veg

Paneer Pakora

veg

Plain Dhokla [1 kg]

veg

Khandvi Dhokla [1 kg]

veg

Idli Dhokla

veg

Kadi Pakora

veg

Chole [1 Plate]

veg

Chaat


Pani Puri [5 Pieces]

veg

Stuffed Dahi Golgappe [5 Pieces]

veg

Special Dahi Bhalla

veg

Papri Chaat

veg

Bhalla Papdi Chaat

veg

Bhel Puri

veg

Lachha Tokri

veg

Raj Kachori

veg

Aloo Tawa Chaat

veg

Accompaniments


Boondi Raita

veg

Pineapple Raita

veg

Pure Veg Raita

veg

Sweets


Rasgulla

veg

Hot Gulab Jamun

veg

Raj Bhog

veg

Malpua

veg

Rasmalai

veg

Rabri Rasmalai

veg

Jalebi [100 grams]

veg

Imarti [100 grams]

veg

Kulfis


Falooda Kulfi

veg

Rabri Falooda

veg

Matka Kulfi

veg

Special Kulhed Rabri [100 grams]

veg

Beverages


Kesar Badam Milk

veg

Fresh Lime Soda

veg

Chaach

veg

Buttermilk

veg

Latte

veg

Espresso

veg

Cappuccino

veg

Tea

veg

Hot Chocolate

veg