Soups


Veg Sweet Corn Soup

Veg Manchow Soup

Non Veg Sweet Corn Soup

Non Veg Hot and Sour Soup

Fried Rice and Noodles


Veg Chopsuey

Veg Noodles

Veg Garlic Noodles

Starters


Veg Manchurian

Chilly Cheese

Spring Roll

Veg Soups


Veg Sweet Corn Soup

Veg Talumein Soup

Veg Hot and Sour Soup

Veg Manchow Soup

Veg Lemon Coriander Soup

Veg Crispy Rice Soup

Non Veg Soups


Non Veg Sweet Corn Soup

Non Veg Hot and Sour Soup

Non Veg Manchow Soup

Non Veg Lemon Coriander Soup

Non Veg Crispy Rice Soup

Veg Starters


Veg Manchurian

Chilly Cheese

Garlic Cheese

Chilly Mushroom

Mushroom Pakora

Cheese Chaap

French Fries

Paneer Tikka

Mushroom Tikka

Paneer Malai Tikka

Mushroom Malai Tikka

Spring Roll

Veg Combination

Veg Triple 888

Veg Crispy

Non Veg Starters


Chicken Pakora

Chilly Chicken

Lemon Chicken

Tandoori Chicken

Murgh Malai Tikka

Chicken Tikka

Steamed Chicken

Chicken Chaap

Garlic Chicken

Chicken Manchurian

Chicken Steamed Chaap

Tangdi Kabab

Chicken Seekh Kabab

Chicken Crispy

Fish Tikka

Fish Hariyali

Fish Malai

Fish Fry

Fish Pakora

Chilly Fish

Non Veg Triple 888

Non Veg Combination

Breads


Naan

Butter Naan

Roti

Butter Roti

Laccha Roti

Veg Fried Rice and Noodles


Veg Fried Rice

Veg Garlic Fried Rice

Veg Chopsuey

Veg Noodles

Veg Garlic Noodles

Veg Singapuri Noodles

Veg Hakka Noodles

Non Veg Fried Rice and Noodles


Non Veg Noodles

Non Veg Garlic Noodles

Non Veg Singapuri Noodles

Non Veg Hakka Noodles

Non Veg Fried Rice

Non Veg Garlic Fried Rice

Non Veg Chopsuey